Jak je to se zdravotním pojištěním cizinců v Česku a co přinesla novela zákona?

Cizinci, kteří se zdržují na území České republiky, ale nespadají do veřejného zdravotního pojištění, si musejí pojištění sjednat individuálně. Co by mělo takové pojištění obsahovat a jaké služby jsou příjemným bonusem? A jakou změnu přinesla novela zákona pro jejich děti?

 

Zdravotní pojištění cizinců s vysokým pojistným plněním a asistenční službou

Když cestujete do zahraničí, sjednáváte si automaticky také cestovní pojištění a snažíte se vybrat to, které má nejvyšší limity pojistného plnění, nabízí asistenční službu nonstop a pokrývá vše, co je potřeba. Stejným způsobem by mělo probíhat také vybírání zdravotního pojištění cizinců. Nejprve by mělo proběhnout srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven a následně by mělo být pojištění uzavřeno u té, která nabízí nejlepší a nejvýhodnější nabídku.

 

Novela Zákona o veřejném zdravotním pojištění

Od ledna letošního roku vešla v platnost novela Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta se vztahuje na všechny, kteří mají na území Česka dlouhodobý pobyt. Ohromnou změnou je to, že děti cizinců, kteří mají dlouhodobý pobyt v Česku, se automaticky stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění.

 

Děti cizinců spadají do veřejného zdravotního pojištění, ale nejsou státními pojištěnci

Rodičům tak odpadne starost se sjednáváním a hledáním nejlepší nabídky zdravotního pojištění pro své ratolesti. Háček je ale v tom, že děti cizinců se automaticky nestávají státními pojištěnci. Co to znamená? Náklady spojené s veřejným zdravotním pojištěním musí hradit rodič, zákonný zástupce si opatrovník, případně poručník.

Cizinci zdržující se na území České republiky dlouhodobě, kteří nespadají do veřejného zdravotní pojištění, by rozhodně neměli podceňovat sjednání vhodného zdravotního pojištění pro cizince.