Edukativní aplikace rozvíjejí dětskou kreativitu

Rádi byste našli pro své dítě hru, která bude jejím hraním současně rozvíjet jeho kreativitu a zprostředkuje mu mnoho informací? Pak se poohlédněte po vzdělávací aplikaci Lipa Land od Lipa Learning, která klade velký důraz na vzdělání prostřednictvím učení zábavnou formou, díky čemuž tak děti samovolně vstřebají mnoho informací a dovedností. Zároveň je hra neodradí hned v počátku, protože je bude bavit a ani nebudou tušit, že se ve skutečnosti učí. Jan Amos Komenský by byl jistě na tuto aplikaci pyšný.

 

Co všechno Lipa Learning nabízí?

Edukativní aplikace Lipa Land zábavnou formou zprostředkovává mnoho informací a pomáhá tak s přípravou dítěte do školy či pomáhá přípravě školním dětem do osmi let. Děti si snadno osvojí zvířátka, geometrické tvary, písmena, čísla atd. Mezi aplikacemi se nachází adaptivní hry, dětské knížky se zajímavými příběhy, tipy pro rodiče a řada dalších zábavných aplikací. Všechny tyto aplikace jsou vždy založeny na nejnovějších poznatcích ve vzdělání a jsou tvořeny ve spolupráci předních odborníků na vzdělání.

Aplikace Lipa Land je celosvětově rozšířena, aktuálně je k dispozici už ve 26 světových jazycích.

 

Proč využívat edukativní hry?

Hlavní předností edukativních her je jednoznačně jejich vzdělávací faktor, ale není to zdaleka vše. Není tajemstvím, že mobilní telefony, tablety a další elektronické přístroje moderní doby se staly běžnou součástí našeho života a tudíž není vhodné a fakticky ani možné zakazovat dítěti tyto elektronické přístroje. Důležité je však regulovat obsah, který budou děti na těchto zařízeních konzumovat, tj. především vybrat vhodné aplikace a děti k nim vést, čímž tak omezíte často nevhodné střílečky a hry plné boje. Navíc je velmi důležité, aby se děti naučily s technologiemi zacházet, jelikož v dnešním světě zabírají moderní technologie významné místo.

 

Zhodnoťte své peníze

Edukativní aplikace Lipa Land je jedním z několika úspěšných projektů společnosti EMTC – Czech, a. s., která má schválený prospekt na vydávání dluhopisů od České národní banky. Díky dluhopisům se tak můžete stát součástí této aplikace. Společnost EMTC – Czech, a. s. využívá získané prostředky k dalšímu vývoji a rozvoji projektu Lipa Learning. Můžete tak přispět k rozvoji společnosti, která pečuje o vzdělání těch nejmenších, a navíc zhodnotit své úspory.

Více o společnosti EMTC – Czech, a. s. najdete na jejich webu.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570,  jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570 a dodatek č. 2, který nabyl právní moci 5. 1. 2019, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.


TAG


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *