Potřebujete ve svém objektu dopravní značení? Využijte služeb odborné firmy

Bez dopravního značení bychom se na silnicích v podstatě neobešli. Bez něj by nastal absolutní chaos, který by při dnešním provozu samozřejmě znamenal kolaps dopravy. Také proto je důležité, aby veškeré značky byly zcela jednoznačné a srozumitelné. To samozřejmě také znamená, že musí splňovat platnou legislativu. Dopravní značky ale nenajdeme pouze na pozemních komunikacích, ale mohou o ně mít zájem také soukromé subjekty.

 

U dopravního značení je potřeba splnit řadu podmínek

Právě soukromníci, což jsou třeba firmy, mohou mít u svého objektu například parkoviště. To je taková typická situace, kdy je potřeba využít dopravní značení. Z toho, co jsme si řekli v úvodu, je zřejmé, že dopravní značku opravdu nemůžete jenom tak zalít do betonu nebo ji nakreslit podle vašich představ na vozovku. V zásadě rozlišujeme dva druhy značení, kam patří:

  • Svislé značení
  • Vodorovné značení

V obou případech je samozřejmě nutné využít odborné firmy, která při montáži dodrží všechny potřebné technické normy. V tomto ohledu je velmi vhodné zaměřit se na oslovení takové realizační firmy, která je schopna dodat kompletní služby počínaje projektem a konče realizací. Také je vhodné, aby měla v oboru dostatečné zkušenosti.

 

Kdy využíváme jaké typy značení?

Hovořili jsme o svislém značení, které je v podstatě běžnou dopravní značkou. Důležitá je zejména jejich viditelnost. Neměly by tedy například být zakryty stromem nebo jinou překážkou, která by zabraňovala nebo znesnadňovala jejich identifikaci. Svislé dopravní značky využíváme v mnoha typických případech. Klasická dopravní značka je pevná, ale někdy se využívá také značení přechodného. To může také zajímat soukromé subjekty, které mohou chtít použít takovou značku třeba na stavbě.

Samozřejmě je zde také vodorovné značení, které se aplikuje na povrch vozovky. U zmiňovaných firemních parkovišť se mohou tímto způsobem třeba vymezovat parkovací místa. Používají se různé barvy, a to v závislosti požadované trvanlivosti.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *