Titul, který otevírá dveře

Sehnat dobrou práci bez potřebné kvalifikace a vzdělání je dnes prakticky nemožné. Pozice ve středním a vyšším managementu navíc vyžadují i celoživotní schopnost vzdělávání se a chuť absorbovat nové vědomosti a informace. Kdo chce obstát v měřítku konkurence, nesmí usnout na vavřínech.

 

Objevte svůj potenciál

Vysokoškolský diplom je sice velmi slušným odrazovým můstkem ve snaze započít plodnou kariéru, v měřítku prestižnosti jde ale spíše o standardní věc. Známkou ochoty dále se sebevzdělávat a pracovat týmově je titul MBA. S tímto titulem se otevřou dveře ve všech mezinárodních firmách a personalisté zaplesají nadšením. Vědí totiž, že před nimi stojí schopný uchazeč s nebývalým potenciálem.

 

Co prozradí životopis?

Už samotný životopis prozradí, že MBA studium je vizitkou schopnosti a všestranných pracovních předpokladů. Absolvent dvousemestrálního programu je zárukou nejnovějších poznatků ze světa byznysu, marketingu a managementu, které jsou praktickou výhodou v konkurenčním boji. Mít „eso“ v rukávu se vždy hodí.

 

Kde titul získat?

Kvalitní studium MBA je doménou Cambridge Business School, která spolupracuje s lektory z praxe a umožňuje získávat vědomosti pomocí přednášek, seminářů, ale i z e-learningu on-line formou. Flexibilní studium MBA je jedním z předpokladů, jak skloubit náročné zaměstnání a koncept celoživotního vzdělávání bez překážek a komplikací.

 

Vybírejte odpovědně

Jak vybrat a nepřebrat? Kvalitní studium je takové, které poskytne veškeré studijní materiály, v kompatibilitě s lektorskými tutoriály a konzultacemi. Orientace na studenta a jeho potřeby je tou nejlepší reklamou, kterou může vzdělávací zařízení mít. Na konci studia absolvent vypracuje písemnou práci, kterou obhájí před komisí.

 

Odbornost především

Odbornost lze získat v 13 vyprofilovaných zaměřeních, jako je například Personální management. Ten se věnuje řízení lidských zdrojů a seznamuje studenty s personálními procesy a nejnovějšími poznatky v řízení lidí. V době,  kdy se firmy o zaměstnance  přetahují, bude zkušený HR manažer s nejnovějšími vědomostmi doslova k nezaplacení.

 

Žádané zaměření

Zelenou má rovněž obor MBA Marketing a PR, bez něhož by se v dnešní době neobešla žádná firemní kultura ani společnost. Problematika vztahů s médii a veřejností tvoří podstatu firemní prosperity, proto jsou profesionálové z oboru na trhu práce velmi žádaní. Proniknout do tajů nástrojů krizové komunikace může mnohdy zachránit nejednu zakázku i samotný kapitál.

 

Startuje se brzy

Kariéra a profesně vzdělávací programy MBA jdou ruku v ruce slibné budoucnosti. Investice do nich se vyplatí v každém případě. Pokud má absolvent ambice na povýšení, není záhodno se zahájením otálet. Nejbližší možný program startuje již v listopadu.


TAG