Od praporců přes prapory po vlajky

Víte, kdy se začaly objevovat různobarevné kusy látek, pozdějších vlajek, označující příslušnost k něčemu či někomu? Velmi stručná historie vlajek je asi takováto:

  • Prapory a praporce (předchůdci vlajek) nejsou v historii lidstva nic nového. K označení vojenských jednotek je používali už staří Egypťané a Číňané. Také staří Římané upevňovali na žerdě a kopí textilní pruhy, jakési první vlajky, které se stávaly součástí hrobové výbavy.
  • Pokud jde o Evropu, první vlajky, přesněji řečeno textilní prapory, se objevily v době stěhování národů, tedy v době hunských a avarských nájezdů.
  • Pokračování historie vlajek se vine raným středověkem přes takzvaný gonfanon až po korouhve (prapory uchycené žerdi bokem), které byly běžné v 14. a 15. století. S opravdovými vlajkami, vytahovanými na stožár lankem, se setkáváme až počátkem novověku. Vlály na stožárech námořních lodí. Již v 17. století byla tímto způsobem označována státní příslušnost lodi.

Pojďme se ale odpoutat od historie a podívejme se, jak je to s vlajkami (reklamní vlajky, firemní vlajky, státní vlajky a podobně) a s výrobou vlajek (výroba reklamních vlajek, výroba firemních vlajek, vlajka ČR …) dnes.

 

Firemní a reklamní vlajky

V dnešním moderním světě se kromě státních vlajek, k nimž samozřejmě patří i vlajka ČR, uplatňují také firemní vlajky a reklamní vlajky.

  • Pokud jde o firemní vlajky, mají za úkol vyjadřovat loajalitu k dané firmě. Jsou symbolem příslušnosti k této firmě.
  • Co se týká reklamních vlajek, jejich úkolem bývá zejména outdoorová reklama. To v případě, že jsou vyvěšené venku. Za těchto okolností poutají pozornost kolemjdoucích. Reklamní vlajky však mohou být umístěny také uvnitř budov a poskytovat informace o výrobcích, službách, slevách a podobně.

 

Vlajky na zakázku

Potřebujete vědět, kde probíhá výroba vlajek výroba reklamních vlajek, výroba firemních vlajek – a jejich prodej? Navštivte společnost Soleta Signum s.r.o. a nechte si vyrobit požadovanou vlajku na zakázku.


TAG


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *